Comtrade

Компанија Comtrade и Висока техничка школа из Крагујевца имају уговор о пословно техничкој сарадњи у областима организације праксе, сарадње на пројектима и другим видовима едукације у које спада и EdIT – Летња школа програмирања.

Висока техничка школа из Крагујевца је рангирана као трећа образовна институција у овој компанији после ПМФ Крагујевац и ФОН Београд.

Од почетка сарадње, 2006. године па до данас, кроз Comtrade компанију је прошао велики број дипломираних студената Високе техничке школе из Крагујевца. Након успешне каријере у Comtrade-у већина је наставила каријеру у компанијама земаља из ЕУ.

Кроз образовне програме и сарадњу годишње 20 студената Високе техничке школе из Крагујевца обави праксу или је ангажовано кроз друге облике у компанији Comtrade, као што су eLearningEdIT – Летња школа програмирања, итд.

Годишње кроз разне облике сарадње као што су посете и презентације компетентних људи из Comtrade-а, студентима Високе техничке школе из Крагујевца се преносе детаљније информације о томе шта их чека у привреди, које су најновији трендови у индустрији, који су пројекти на које се студенти могу укључити и пре добијања дипломе, као и након завршене школе.

Такође, компанија Comtrade организује у својим просторијама стручне семинаре студентима Високе техничке школе из Крагујевца

Сваке године, у току свечаности поводом дана Школе, Comtrade награђује најбоље студенте у генерацији, и то најбољег студента прве године/ друге године/ дипломираног сутдента/ студента специјалистичких студија/ дипломски рад.

EDIT 2018

Comtrade – Школа тестирања

Comtrade Workshop – Аутоматско тестирање

Comtrade QCon 2016