EDOPS Solutions

Информатичка кућа EDOPS Solutions d.o.o. из Крагујевца коју представља директор М.Sc. Саша Стаменовић и Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу и њен директор др Никола Радивојевић, званично су потписали уговор о пословно-техничкој сарадњи на пољу дуалног образовања.

Поред квалитетног теоријског знања, које Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу пружа, студенти и даље имају проблема приликом суочавања са реалним пројектима. EDOPS Solutions компанија препознала је значај примене теоријског знања у пракси и пружа студентима могућност да се упознају са начинима примене стеченог знања. Кадрови компаније EDOPS Solutions ће активно узети учешће у одржавању лабораторијских и аудиторних вежби из предмета Базе података и Познавање пословних процеса.

Дуално образовање, које ће бити реализовано у Високој техничкој школи струковних студија у Крагујевцу, има за циљ да студенте након завршених студија оспособи за рад на реалним пројектима. Студенти ће од сада имати прилику да активно учествују и да на тај начин развијају своје вештине примењујући теоријско знање у реалном окружењу.

Поред рада на реалним пројектима у просторијама Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу, студенти стичу могућност да професионалну праксу обављају и у просторијама компаније EDOPS Solutions.

Значај ове сарадње је вишеструк. Студенти ће искористити предности дуалног образовања, а компаније у Крагујевцу ће добити квалитетнији стручни кадар. Циљ је да студенти након завршених студија и реализованог програма, буду проактивни у новим изазовима који ће се наћи пред њима у радном ангажовању.