Факултет за хотелијерство и туризам

Факултет за хотелијерство и туризам основан је 2011. године као јединствена високошколска установа овог типа чији је оснивач Република Србија. Факултет је у саставу Универзитета у Крагујевцу. Студијски програми конципирани су по узору на водеће европске факултете за област туристичког и хотелијерског менаџмента, при чему су коришћена и досадашња искуства у нашој земљи. Конципиран као академска установа високог образовања, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи је акредитован и поседује три акредитована студијска програма.

Представници Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи и Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу увидели су обострани интерес за успостављање и продубљивање међусобне сарадње на основу заједничких научних и стручних интереса.

Овим уговором је предвиђена сарадња у области размене научних и стручних искустава, сарадње на пројектима, организација научних и стручних конференција, семинара и других скупова, једном речју успостављању академских односа.

Нагласак ће се ставити на коришћењу акумулираног знања и искуства у изналажењу решења научних проблема за које постоје узајамни интереси.