Град Крагујевац

Град Крагујевац и Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу су у међусобним контактима утврдили да постоји општа потреба и заједнички интерес за развојем и унапређењем струковног образовања, а ради обезбеђења стручних кадрова који ће одговарати потребама привреде, јавних предузећа, организација и институција Града и Региона.

Ради обезбеђења извођења вежби и стручне праксе студената наше Школе, Град Крагујевац обавезује правна лица, односно предузећа, да са нашом Школом закључе уговоре о пословно-техничкој сарадњи и да одредбе тих уговора спроводе у духу добрих партнерских односа, не реметећи своје свакодневне активности и делатности које обављају.

Протокол о сарадњи у процесима стручног образовања