Institut Curie Research Center

Дана 21.5.2018. године Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу потписала је уговор о техничко пословној сарадњи са Institut Curie Research Center из Париза.

Institut Curie Research Center из Париза је један од најстаријих и најпознатијих института у свету основан 1908. године. Institut Curie Research Center је данас водећи светски институт из области мултидисциплинарног истраживања. У свом саставу има 12 организација, међу којима су (CNRS, INSERM, UPMC, Paris-Sud University).

Иницијатива за успостављање сарадње потекла је од Institut Curie Research Center из Париза, који је кроз научноистраживачки рад наставника, сарадника и студената Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу, препознао квалитет наше Школе и потенцијал ове новоуспостављене сарадње.

Успостављањем сарадње са Institut Curie Research Center из Париза, студенти Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу добили су могућност да своја знања стечена током студија усаврше и допуне на једном од водећих светских института, било кроз програм размене студената, било кроз укључивање у истраживачке пројекте у сарадњи са Institut Curie Research Center, уз напомену да све трошкове сносе ове две институције – Institut Curie Research Center и Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу.

Такође, кроз ову сарадњу студенти су добили могућност обављања стручне праксе на The Institut Curie из Париза, уз покриће свих трошкова од стране ове две институције, а обезбеђена је и стипендија од 69.240,00 динара месечно.

Студент Информатике Марко Матић први је студент Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу који ће обавити стручну праксу у Institut Curie Research Center из Париза.