ЈКП Водовод и канализација

Висока техничка школа струковних студија je склопила Уговор о техничкој сарадњи са ЈКП Водовод и канализација.

Прва занатлијска школа у Србији основана је 14. марта 1854. године у Крагујевцу. Редовна настава започела је у њој 4. јула 1854. са 12 ученика. Била је то прва школска установа за образовање квалификованих радника разних струка: бравара, колара, дрекслера (стругара), ковача и машиниста. У неку руку, може се рећи да Висока техничка школа струковних студија наставља традицију прве занатлијаске школе у Србији и сматра се лидером у области струковног образовања у Шумадијско-поморавском округу, па и шире.

Висока техничка школа струковних студија је основана 1959. године с циљем школовања кадрова који су недостајали у лествици образовања између техничара и дипломираних инжењера. Од школске 1959/60 до школске 1968/69 на Вишој техничкој школи у Крагујевцу дипломирало је око 300 студената. Ови погонски инжењери машинске струке углавном су били стипендисти Завода „Црвена Застава“ из Крагујевца, „Прве Петолетке“ из Трстеника, Фабрике вагона Краљево, „Гоше“ из Смедеревске Паланке, „Крушика“ из Ваљева и „Петра Драпшина“ из Младеновца.

ЈКП Водовод и канализација данас је Јавно предузеће од виталног значаја за град, а годином оснивања савременог водовода сматра се 1904. када су каптирани трмбаски бунари и гравитационим цевоводом вода доведена у град. Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Крагујевац снабдева водом грађане Крагујевца и већег броја приградских насеља, као и привреду и друге делатности Града. Крагујевачки водовод снабдева водом и грађане Кнића, Баточине и Краљева.

У том циљу, промовисање новог студијског програма, Привредно инжењерство – машинство и склапање уговора о техничкој сарадњи са ЈКП Водовод и канализација, биће на добробит општине, региона, јавног сектора и привредних организација које ће, попут ЈКП Водовод и канализација, пожелети сарадњу са Високом техничком школом струковних студија, а добра вест је и да су акредитоване и МАСТЕР струковне студије!

Своју делатност базирају на способним, стручним и креативним кадровима који својим деловањем, афирмишу ЈКП “Водовод и канализација”. У складу са мисијом ЈКП “Водовод и канализација” промовисање новог студијског програма, Привредно инжењерство – машинство и склапање уговора о техничкој сарадњи са ЈКП Водовод и канализација, допринеће да квалитетни стручњаци који се школују на Високој техничкој школи струковних студија непосредно упознају рад ЈКП Водовод и канализација, искористе професионално искуство радника Водовода, а да својим иновативним приступом, допринесу да се постигне визија српског школства: Развој образовања и повезаност са потребама тржишта и индустрије који су кључни фактори за напредак економије једне земље.

Водоводни систем Грошница