ЈСП Крагујевац

Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу и ЈСП Крагујевац, потписале су Уговор о пословно техничкој сарадњи којим је утемељена добра пословна сарадња, у циљу међусобног повезивања и обједињавања научних и стручних ресурса у различитим областима.

Јавно стамбено предузеће „Крагујевац“ више од 50 година је поуздани партнер грађана Крагујевца, Скупштина станара, институција и привредних субјеката. ЈСП „Крагујевац“ своју делатност базира на способним, стручним и креативним кадровима који својим деловањем, афирмишу ово велико предузеће у Крагујевцу и шире.

Визија наше Школе је да се развије у модерну образовну институцију, познату по томе што ће на квалитетан начин школовати стручњаке са високо стручно и практично применљивим знањем, стручњаке који ће способношћу решавања конкретних проблема допринети развоју града, региона и шире заједнице.

Управо овакав вид сарадње између наше Школе и ЈСП Крагујевац омогућиће нашим студентима да се кроз праксу упознају за начином пословања, услугама које они пружају и стандардима који се захтевају у овој области.