LOTRIČ Metrology

LOTRIČ Metrology већ скоро три деценије врши еталонирања и испитивања, развија врхунске и софистициране, а за коришћење једноставне метролошке производе и решења.

Седиште компаније је Словенији. У групацији су фирме на следећим локацијама: Крањ (Словенија), Вилах (Аустрија), Мостар (БиХ), Неготино (Македонија), Загреб (Хрватска), Крагујевац (Србија).

LOTRIČ Metrology заступа најбоље домаће и стране произвођаче мерне, фармацеутске и лабораторијске опреме и води рачуна о развоју и напретку у области метрологије. Основна делатност фирме је еталонирање мерне опреме. Укратко, фирма се бави еталонирањем: мерила дужине (шублери, микрометри, мерне машине, контролници,…), ваге, тегове, мерила силе, момента, притиска, температуре, релативне влажности ваздуха, пХ метре, мерила запремине…

Поред еталонирања, LOTRIČ Metrology продаје разну опрему у подручју метрологије и заступници су фирми: Radwag Пољска (ваге), Haefner Немачка (тегови), Sylvac Швајцарска (мерила дужине), Trimos Швајцарска (мерне машине), Scheider Немачка (оптичке мерне машине), Affri Италија (мерила тврдоће), Coord3 Италија (мерне машине)….

Фирма из Крагујевца сада има око 1500 клијената, из Србије, Црне Горе, Македоније, Бугарске, Либана, Турске, Албаније…

Мисија LOTRIČ Metrology је ширење добре метролошке праксе, тако да нам је у интересу повезивање са научним и образовним институцијама ради сарадње и едукације.

Висока техничка школа струковних студија из Крагујевца је склопила Уговор о техничкој сарадњи и обављању праксе својих студената са LOTRIČ лабораторијом за метрологију д.о.о.