МЕФ – Београд

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ) је савремена институција знања са модерном концепцијом образовног система, основаног 2000. године у Београду. На почетку свог рада, деловао је под називом Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа. Данас је ова установа акредитована у оквиру студијских програма свих нивоа студија.

Високообразован стручни професорски кадар уз доступност најквалитетније литературе има за циљ да оспособи актуелне студенте за самостално решавање сложених проблема као и да их припреми за обављање циљева и задатака у нашој привреди и друштву.

Уговор о сарадњи