Паркинг сервис Крагујевац

Скупштина Града Крагујевца на седници одржаној дана 27.06.2003. године, донела је Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис Крагујевац“.

ЈКП „Паркинг сервис Крагујевац“ у Крагујевцу, обавља комуналне делатности уређења и одржавања јавних гаража и јавних простора за паркирање, као и одношење и чување непрописно паркираних возила, на територији насељеног места Крагујевац.