RS CERT

RS CERT је пословни партнер у сертификацији система менаџмента која се спроводи од стране нашег партнера немачке сертификационе куће TÜV NORD CERT Gmbh.

TÜV NORD CERT Gmbh је акредитован за сертификацију система менаџмента од стране немачког акредитационог тела DAkkS.

Студентима ВТШСС који слушају предмете из области квалитета и управљања квалитетом, а испуне обавезе, RS CERT (као заступник TÜV NORD CERT Gmbh) ће, без накнаде и додатног полагања, издати сертификат интерног проверавача за QМS (ISO 9001).

Услови за добијање сертификата:

  • урађен практичан семинарски рад из области предмета у оквиру редовне наставе,
  • положен испит, у првом року, из одговарајућег предмета са оценом 9 или 10.