SCGM

Kомпанија SCGM д.о.о. је основана 2004.г. и настала је као резултат удруживања искуства у области дизајна и пројектовања техничких производа са једне стране и искуства у пројектовању и изради алата за бризгање пластике са друге стране.

Оснивачи су имали визију оснивања модерне компаније, која би своју позицију на тржишту градила на знању, опредељењу ка новим технологијама, врхунском квалитету својих производа и потпуној опредељености захтевима купаца.

По структури капитала SCGM д.о.о. представља мешовито немачко-српско предузеће у приватној својини и скоро целокупна делатност пројектовања и производње окренута је немачком тржишту односно тржишту Европске Уније. Kроз сарадњу са бројним ино-партнерима, њихови производи присутни су у области аутоиндустрије, медицинске индустрије, електроиндустрије, индустрије транспортних система и др.

Kомпанија SCGM д.о.о. је 2008. успешно сертификовала систем менаџмента квалитетом ИСО 9001:2008 од стране Qуалитy Аустриа и тиме се сврстала у ред поузданих партнера у пословању како у земљи тако и у иностранству.

Данас SCGM д.о.о. представља успешно модерно предузеће са преко 100 запослених, махом младих и стручних људи опредељени да сваку Вашу пословну идеју доведу до успешног производа на тржишту.