Примена савремених материјала у моторним возилима

21.05. 2019. године у просторијама Школе на ПМФ-у одржано је стручно предавање под називом: Примена савремених материјала у моторним возилима.

Циљ серије предавања је упознавање полазника са аспектима примене савремених материјала код моторних возила. Уводна предавања ове серије обухватају представљање савремених материјала који се користе за израду појединих делова моторних возила и њихове природе.

Даље, приказане су методе остваривања спојева са фокусом на различитости у односу одговарајуће код конвенционалних материјала које најчешће замењују.

Следећа група предавања посвећена је приказивању специфичности поменутих материјала које морају бити разматране током појединачних фаза током експлоатационог века возила, од пројектовања и развоја, формирања, испитивања па све до могућих поступака рециклаже и емисије у животну средину. Дубље разумевање природе материјала доводи до разматрање методологије остваривања спојева формираних од елемената направљених од савремених материјала. Механичко понашање, као и карактеристике у реалним условима експлоатације представљају услов за остварење ефеката примене савремених материјала.

Различити аспекти приказани су појединачно са посебним освртом на комплексност међусобних интеракција. Методолошки структурирано предавања указују на важност избора самих материјала и упућују полазнике на детаљнија разматрања појединачних материјала доводећи до коначне мултикритеријумске анализе у поступку идентификације најпогоднијег материјала за израду појединачних делова и њихових елемената.

Током серије предавања биће укратко приказане основе нумеричке симулације механичког понашања епрувета од савремених челика повишене јачине као савремени алат у развоју и анализи понашања елемената са применом савремених материјала, обзиром на специфичне захтеве сигурности и поузданости код моторних возила. Детаљније су приказане специфичности нумеричке симулације савремених материјала у односу на одговарајуће симулације елемената направљених од конвенционалних материјала.

Структурирана на наведени начин ова серија предавања полазницима систематично и поступно приказује специфичне и по својој природи хетерогене аспекте примене савремених материјала за израду машинских конструкција, будећи интересовање за детаљнију и дубљу анализу појединачних аспеката.

Др Илић Андреја