Привредно инжењерство – машинство

Дан отворених врата 2019.
Видео промоција Привредно инжењерство – машинство