Запослени

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

Наставници

Сарадници

Спољни сарадници

 • Др Данко Милашиновић

  ванредни професор

 • Др Виолета Петровић

  ванредни професор

 • Др Владимир Милићевић

  доцент

 • Др Ненад Вуловић

  доцент

 • Др Александра Кокић Арсић

  професор струковних студија

 • Др Предраг Ралевић

  професор струковних студија

 • Др Ђорђе Михајловић

  професор струковних студија

 • Др Владимир Марковић

  асистент

 • Mр Влатко Вуковић

  предавач

 • Невена Васовић

  асистент

 • Драган Чукановић

  асистент

 • Никола Ћурчић

  асистент

 • Звонко Петровић

  асистент

 • Љиљана Брзаковић

  сарадник у настави

 • Др Милан Ерић

  редовни професор

HEНАСТАВНО ОСОБЉЕ

 • Мирослава Прокић

  секретар

 • Влада Николић

  шеф рачуноводства

 • Александар Мишковић

  систем инжењер информационих система и технологија

 • Верица Стојковић

  референт за студентске послове

 • Радмила Ђорђевић

  шеф студентске службе

 • Стојанка Арсовић

  референт за финансијско-рачуноводствене послове

 • Невенка Мировић

  самостални виши књижничар

 • Снежана Кућеровић

  технички сарадник

 • Весна Лешњак

  спремачица

 • Слађана Пејчиновић

  спремачица

 • Мирјана Даговић

  спремачица

 • Данијела Перовић

  спремачица