Запослени

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

Наставници

 • Др Ненад Милутиновић

  професор струковних студија

 • Др Олга Миљковић

  професор струковних студија

 • Др Никола Радивојевић

  професор струковних студија

 • Др Иван Петровић

  професор струковних студија

 • Др Драган Рајковић

  професор струковних студија

 • Др Бранислав Александровић

  професор струковних студија

 • Др Владимир Недић

  професор струковних студија

 • Др Марко Маслаћ

  професор струковних студија

 • Др Милица Жаревац Бошковић

  предавач

 • Др Милан Ђорђевић

  професор струковних студија

 • Мр Соња Костић

  предавач

 • Мр Mилан Станојевић

  Предавач

 • Невена Банковић

  наставник страног језика

 • Др Милан Раденковић

  виши предавач

 • Др Хрвоје Пушкарић

  виши предавач

 • Др Александар Мишковић

  професор струковних студија

Сарадници

 • Саша Васиљевић

  асистент

 • Тијана Иванишевић

  асистент

 • Иван Шаренац

  асистент

Спољни сарадници

 • Драган Чукановић

  асистент

 • Mр Влатко Вуковић

  предавач

 • Др Предраг Ралевић

  професор струковних студија

 • Др Дејан Видојевић

  доцент

HEНАСТАВНО ОСОБЉЕ

 • Мирослава Прокић

  секретар

 • Невенка Андрејевић

 • Стојанка Арсовић

  референт за финансијско-рачуноводствене послове

 • Радмила Ђорђевић

  шеф студентске службе

 • Маријана Ратковић

 • Снежана Кућеровић

  технички сарадник

 • Весна Лешњак

  спремачица

 • Слађана Пејчиновић

  спремачица

 • Мирјана Даговић

  спремачица

 • Данијела Перовић

  спремачица