Запослени

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

Наставници

Сарадници

Спољни сарадници

 • Драган Чукановић

  асистент

 • Mр Влатко Вуковић

  предавач

 • Др Предраг Ралевић

  професор струковних студија

 • Др Дејан Видојевић

  доцент

HEНАСТАВНО ОСОБЉЕ

 • Мирослава Прокић

  секретар

 • Невенка Андрејевић

 • Стојанка Арсовић

  референт за финансијско-рачуноводствене послове

 • Радмила Ђорђевић

  шеф студентске службе

 • Маријана Ратковић

 • Снежана Кућеровић

  технички сарадник

 • Весна Лешњак

  спремачица

 • Слађана Пејчиновић

  спремачица

 • Мирјана Даговић

  спремачица

 • Данијела Перовић

  спремачица