Зашто?

Зашто Одсек у Крагујевцу?

  • Студирајте у универзитетеском граду.
  • Могућност међународне размене студената (ERASMUS програм).
  • Конкуришите за студентски дом.
  • Обезбеђујемо Вам коришћење објеката за спортске активности.
  • Повезујемо Вас са највећим светским компанијама.
  • Из кабинета инжењерском струком до индустрије.
  • e-Learning
  • Могуће је уписати студије после завршене трогодишње средње школе.
  • Могућност студирања из радног односа (по редовном распореду студирања).
  • Државна високошколска установа – добар избор – инжењерски.