ADR центар

Решењем Министарства саобраћаја Висока техничка школа струковних студија у Крагуејвцу постала акредитовани центар за стручно оспособљавање кандидата за возача за транспорт опасне робе (ADR центар).

Заинтересовани кандидати своје пријаве могу послати на: office@vts.edu.rs