master

Пројектовање информационих система

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Пројектовање информационих система – скрипта Остало: Испитна питања

цела вест

Механика II

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Механика II – настава Механика II – 1 Механика II – 2 Механика II – 3 Механика II – 4 Механика II – 5 Механика II – 6 Механика II …

цела вест

Отпорност материјала

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета.Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Отпорност – наставаОтпорност – 1Отпорност – 2Отпорност – 2AОтпорност – 3Отпорност – 3AОтпорност – 4Отпорност – 5Отпорност – 6Отпорност – 7Отпорност – 8Отпорност – 9Отпорност – 10 Отпорност вежбе-1aОтпорност вежбе-1bОтпорност вежбе-2aОтпорност …

цела вест

Мисија и визија

Информационе и комуникационе технологије довеле су до великих промена у тржишним и пословним орјентацијама у свим привредним гранама. Промена се одразила на научно-образовне институције, кроз стварање нових правила у области школства, захтев за развојем нових наставних планова и програма и промену начина извођења наставно-образовног процеса. Због потребе школовања кадрова способних да реше проблеме привредног и …

цела вест

Comtrade – Школа тестирања

У компанији Comtrade, у мају 2016. године, одржано је предавање за студенте наше Школе под називом „Школа тестирања„. Ово предавање реализовано је у оквиру вежби из предмета Квалитет у софтверу.

цела вест

Менаџмент информационих система

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Скрипта Остало: Испитна питања

цела вест

Рециклажа материјала

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Распоред тема за семинарске радове – 2018. година

цела вест

Документа

Правилник о безбедности и здрављу на раду Програм за оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад Стратегија обезбеђења квалитета 2019. Стратегија интернационализације ВТШСС у Крагујевцу Делокруг рада Комисије за квалитет Збирни преглед броја наставника по областима Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета – 2014. Прилози – 2014. Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета – 2016. …

цела вест

Реализација наставног плана и програма

Упис студената се обавља у складу са Законом, а на основу утврђеног броја по Одлуци Министарства просвете за упис студената у I годину основних и специјалистичких струковних студија. Наставни план и програм реализује се одржавањем предавања и вежби за предмете који су предвиђени у оквиру појединих студијских програма. Акредитовани студијски програми Високе техничке школе струковних …

цела вест