master

Дан Школе – 2016.

Поводом Дана Школе и свечане промоције студената који су дипломирали у шк.2015/2016. години, одржана је свечана седница Савета Школе.

цела вест

Водоводни систем Грошница

Организована је посета систему за прераду воде „Водојажа“. Водоводни систем Грошница

цела вест

Сарадње и стручна пракса

Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу потписала је више уговора о сарадњи са државним установама, јавним предузећима и познатим компанијама из земље и иностранства.

цела вест

ADR центар

Решењем Министарства саобраћаја Висока техничка школа струковних студија у Крагуејвцу постала акредитовани центар за стручно оспособљавање кандидата за возача за транспорт опасне робе (ADR центар). Заинтересовани кандидати своје пријаве могу послати на: office@vts.edu.rs

цела вест

Издавачка делатност

Издавачка делатност Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу публикује уџбеничку литературу, монографије, часописе, зборнике радова са симпозијума и стручних скупова из области рачунарских и техничко-технолошких наука. Најновије издање је књига Јавни градски транспорт путника. Издавачка делатност

цела вест

Пословне комуникације

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Пословне комуникације – Скрипта Остало: Пословне комуникације – испитна питања

цела вест

Менаџмент у саобраћају

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: – Остало: Питања за усмени

цела вест

Механика I

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Механика I – настава Механика I – 1 Механика I – 2 Механика I – 3 Механика I – 4 Механика I – 5 Механика I – 6 Механика I …

цела вест

Историјат школе

Виша техничка школа у Крагујевцу основана је 1959. године. Разлог за оснивање школе био је недостатак кадрова са вишом спремом, који је недостајао у лествици образовања између техничара и дипломираних инжењера. Од школске 1959/60 до школске 1968/69 на Вишој техничкој школи у Крагујевцу дипломирало је око 300 студената. Ови погонски инжењери машинске струке углавном су …

цела вест