Мастер студије

Мастер струковне студије

Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу 2017. године је акредитовала Мастер струковне студијe на студијском програму Друмски саобраћај. Право на упис имају лица: која имају завршене основне струковне студије или основне академске студије првог степена у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, у оквиру одговарајућег образовно-научног поља, или која имају завршене студије по прописима …

цела вест

Организација саобраћајних предузећа

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. У вези свог потребног наставног материјала контактирајте предметног наставника: Др Никола Радивојевић  Наставни материјал: – Остало: Теме за семинарске радове Задаци за самосталан рад  

цела вест

Друмски саобраћај

Књига предмета Књига наставника Распоред предмета по семестрима Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности: разумевање међузависности саобраћаја и кључних фактора развоја; пројектовање, организација и контрола у области саобраћаја; примена знање у пракси и способност брзог иновирања и надградње стеченог знања; идентификовање проблема, међузависности кључних фактора и формулисање приступа у решавању задатака и проблема; …

цела вест

Методе и технике управљања пројектима

Распоред тема за семинарске радове: Теме 2018. година

цела вест

Савремени системи на моторним возилима

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити ажуриране на интернет страници предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Предавања – Савремени системи на моторним возилима Предавања – Комплетан наставни материјал Предавања – Презентација наставног материјала Остало: –

цела вест

Управљање паркирањем

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Графичко одређивање ширине пролаза Графичко одређивање ширине пролаза – фајл за распакивање

цела вест

Међународни транспорт и шпедиција

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Предавање

цела вест