Управљање паркирањем

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета.

Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту.

Наставни материјал:

Графичко одређивање ширине пролаза

Графичко одређивање ширине пролаза – фајл за распакивање