Машинство – наставни материјал

Моторна возила

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити ажуриране на интернет страници предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Предавања – Моторна возила Предавања – Моторна возила, 30.03.2020. Предавања – Моторна возила, 06.04.2020. Предавања – Презентација наставног материјала Предавања -Наставни материјал Аудиторне вежбе: Моторна возила Аудиторне вежбе: …

цела вест

Производне технологије 2

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Предавање 5 Остало: –

цела вест

Производне технологије 1

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Предавање 4 Остало: Упутство за пројектни задатак

цела вест

Развој производа

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: – Остало: Упутство за израду семинарског рада

цела вест

Аутоматизација производње

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: – Остало: Упутство за израду семинарског рада

цела вест

Техничка термодинамика

Теме за семинарски рад

цела вест

Машине за комуналне системе

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Упутство за израду семинарског рада Распоред тема за семинарске радове – 2018. година

цела вест

Основи информатике

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Материјал за први колоквијум Материјал за завршни испит

цела вест

Топлотни уређаји и постројења

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета.Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Упутство за семинарски рад Теме за семинарски рад

цела вест