Машинство – наставни материјал

Материјали

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: 1 – Увод 2 – Испитивање метала и легура 3 – Мерење тврдоће 4 – Технолошка испитивања 5 – Метали и легуре Остало: Упутство за семинарски рад Теме …

цела вест

Менаџмент и предузетништво

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Средства и извори средстава Менаџмент Предузетништво Лидерство Остало: Теме за семинарске радове

цела вест

Одрживи развој урбаних средина

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Упутство за израду семинарског рада Распоред тема за семинарске радове – теме за шк. 2017/2018. годину.

цела вест

Рециклажа материјала

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Распоред тема за семинарске радове – 2018. година

цела вест

Отпорност материјала

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета.Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Отпорност – наставаОтпорност – 1Отпорност – 2Отпорност – 2AОтпорност – 3Отпорност – 3AОтпорност – 4Отпорност – 5Отпорност – 6Отпорност – 7Отпорност – 8Отпорност – 9Отпорност – 10 Отпорност вежбе-1aОтпорност вежбе-1bОтпорност вежбе-2aОтпорност …

цела вест

Механика II

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Механика II – настава Механика II – 1 Механика II – 2 Механика II – 3 Механика II – 4 Механика II – 5 Механика II – 6 Механика II …

цела вест

Механика I

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Механика I – настава Механика I – 1 Механика I – 2 Механика I – 3 Механика I – 4 Механика I – 5 Механика I – 6 Механика I …

цела вест

Пословне комуникације

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Пословне комуникације – Скрипта Остало: Пословне комуникације – испитна питања

цела вест