Eкономика трошкова

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета.

Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту.

Наставни материјал:

Трошкови: појам и врсте

Трошкови

Први колоквијум – резултати