Маркетинг

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета.

Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту.

Потребно је да студенти преузму и распакују ZIP архиву која садржи 7 (седам) фајлова.

Наставни материјал

Први колоквијум – резултати