Операциона истраживања

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета.

Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту.

Наставни материјал:

Први део – Линеарно програмирање

Други део – Транспортни проблем

Трећи део – Мрежно планирање

Остало:

Испитна питања