Специјалистичке студије

Ове студије остварују се из области саобраћајног инжењерства на студијском програму Управљање друмским саобраћајем, из области машинског инжењерства на студијском програму Инжењерска екологија и из области рачунарских наука на студијском програму Информационе технологије и системи.

Управљање друмским саобраћајем

Инжењерска екологија

Информационе технологије и системи