Организација друмског транспорта

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета.

Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту.

Наставни материјал:

Предавања

Вежбе бр. 4.1.

Вежбе бр. 4.2.

Вежбе бр. 4.3.