Основне студије

Основне струковне студије Висока техничка школа струковних студија из Крагујевца остварује из области рачунарских наука на студијском програму Информатика, из области саобраћајног инжењерства на студијском програму Друмски саобраћај и из области машинског инжењерства на студијским програмима Мотори и возилаУрбано инжењерство, као и на новом студијском програму Привредно инжењерство – машинство.

Стари програм:

Информатика

Друмски саобраћај

Урбано инжењерство

Мотори и возила