RS CERT – Заштита од буке

У оквиру предмета Заштита од буке, III семестар на студијском програму Урбано инжењерство, студенти су изводили практичну наставу и вршили мерања буке и вибрација.

Мерење буке је спроведено у затвореном простору (школске просторије) и отвореном простору испред Школе, као и у Великом парку. Добијени резултати анализирани су са аспекта законски дозвољених граничних вредности индикатора буке за дневни интервал. Приказан је и начин мерења вибрација возила.

Мерења су спроведена савременим и баждареним инструментима фирме RS CERT са којом наша Школе има поптисан Протокол о сарадњи.