Управљање пројектима

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета.

Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту.

Наставни материјал:

Остало:

Распоред тема за семинарске радове, шк. 2016./2017. година

Упутство за израду семинарског рада