Специјалистичке студије

Међународни транспорт и шпедиција

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Међународни транспорт и шпедиција – Књига

цела вест

Специјалистичке струковне студије

Специјалистичке струковне студије Школа остварује на студијском програму Управљање друмским саобраћајем, студијском програму Инжењерска екологија и студијском програму Информационе технологије и системи.

цела вест

Терминали у саобраћају

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Терминали у саобраћају – књига

цела вест

Управљање друмским саобраћајем

Студијски програм Управљање друмским саобраћајем школује студенте оспособљене за послове: управљање саобраћајним предузећима, управљање пројектима и процесима у саобраћају, управљање саобраћајем на путној мрежи, управљање паркирањем, управљање градским превозом путника, међународни транспорт и шпедицију, градску логистику, управљање терминалима у саобраћају, примену савремених система и технологија у саобраћају. Књига предмета Књига наставника Преглед предмета по семестрима

цела вест

Управљање пројектима

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: — Остало: Распоред тема за семинарске радове, шк. 2016./2017. година Упутство за израду семинарског рада

цела вест

Информационе технологије и системи

Студијски програм ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И СИСТЕМИ оспособљава студенте за послове: самостални развој ИС из домена пословања и производње, применом напредних концепата коришћење нових информационо-комуникационих технологија oвладавање концептом пословне интелигенције и Microsoft BI алатима самостално роришћење UML језика за моделовање пословног система дизајн Web апликација и примена у области банкарства и јавне управе Књига предмета Књига …

цела вест

Организација и управљање саобраћајним предузећем

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Предавања – Увод Дизајнирање организације ОУП Модели организационе структуре Остало: Упутство за израду семинарског рада Пробни колоквијум Пробни колоквијум – 20.01. Питања за први колоквијум Испитна питања

цела вест

Пословна интелигенција

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета. Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту. Наставни материјал: Пословна интелигенција – Скрипта Остало: Испитна питања

цела вест

Инжењерска екологија

Специјалистичке струковне студије Школа остварује на студијском програму Управљање друмским саобраћајем, студијском програму Инжењерска екологија и студијском програму Информационе технологије и системи.Студије студијског програма Инжењерска екологија реализују се у два 2 семестра (једна година) у обиму од 60 ЕСПБ. Реализацијом студијског програма студенти стичу знања која их оспособљавају за: управљање утицајима на животну средину кроз …

цела вест