Организација и управљање саобраћајним предузећем

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета.

Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту.

Наставни материјал:

Предавања – Увод

Дизајнирање организације ОУП

Модели организационе структуре

Остало:

Упутство за израду семинарског рада

Пробни колоквијум

Пробни колоквијум – 20.01.

Питања за први колоквијум

Испитна питања