Вести

Издавачка делатност

Издавачка делатност Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу публикује уџбеничку литературу, монографије, часописе, зборнике радова са симпозијума и стручних скупова из области рачунарских и техничко-технолошких наука. Најновије издање је књига Јавни градски транспорт путника. Издавачка делатност

цела вест

ADR центар

Решењем Министарства саобраћаја Висока техничка школа струковних студија у Крагуејвцу постала акредитовани центар за стручно оспособљавање кандидата за возача за транспорт опасне робе (ADR центар). Заинтересовани кандидати своје пријаве могу послати на: office@vts.edu.rs

цела вест

Сарадње и стручна пракса

Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу потписала је више уговора о сарадњи са државним установама, јавним предузећима и познатим компанијама из земље и иностранства.

цела вест

Водоводни систем Грошница

Организована је посета систему за прераду воде „Водојажа“. Водоводни систем Грошница

цела вест

Дан Школе – 2016.

Поводом Дана Школе и свечане промоције студената који су дипломирали у шк.2015/2016. години, одржана је свечана седница Савета Школе.

цела вест