Дан отворених врата – април 2019.

Како би представила своје студијске програме и приближила њихов садржај и циљеве будућим студентима, Висока техничка школа је 23. априла организовала Дан отворених врата и угостила наставнике и ученике средњих стручних школа из Крагујевца и Централне Србије.

Школа је представила студијске програме у оквиру којих изводи наставу – Друмски саобраћај, Привредно инжењерство – машинство и Информатику.

У оквиру студијској програма Друмски саобраћај, будућим студентима су представљене две области проучавања – саобраћајно инжењерство и транспорт, које се даље баве питањима безбедности, превентиве и регулисања саобраћаја, односно, организацијом друмског саобраћаја, логистиком и шпедицијом. У оквиру презентације, ученици су видели примере симулације саобраћајних незгода и имали прилику да пробају наочаре (такозване „пијане наочаре“) које симулирају утицај алкохола и психоактивних супстанци на учеснике у саобраћају.

Безбедност младих у саобраћају

Привредно инжењерство – машинство студентима даје широко образовање применљиво у савременом окружењу. Ученицима су приказана учила из лабораторије Школе, која омогућавају разумевање научних феномена са којима се сусрећу инжењери у свакодневном раду. Показана је веза између CAD и CAM технологије, која омогућава реализацију идеје од 3D пројекта до готовог производа. С тим у вези, показан је 3D штампач, који омогућава да се види прототип производа и да се проуче неке од његових карактеристика, пре него што он уђе у даљу производњу. Стручни кадар Школе истакао је интердисциплинарност студија и повезивање друмског саобраћаја и машинства кроз дисциплине као што су логистика, транспорт и одржавање машина, односно, возног парка.

Привредно инжењерство – машинство

Као предност студирања информатике, стручни кадар Школе истакао је стицање богатог знања из области софтверског програмирања, мрежа и оперативних система и пројектовања информационих система. Студенти стичу неопходна знања о веб дизајну, уче да програмирају у C# и Java програмским језицима, упознају се са архитектуром рачунара и имплементацијом LAN и WAN мрежних окружења. Посебно место у студирању информатике има упознавање и стицање знања о пројектовању информационих система, као и планирање и управљање пословним процесима.

Информатика

Циљ Дана отворених врата је приближавање струке потенцијалним студентима, кроз конкретне примере са студија и из праксе, у показивању везе између студија и будућих послодаваца кроз могућност остваривања стручне праксе у водећим компанијама из области које се изучавају у Високој техничкој школи у Крагујевцу.

Школу је посетило више од 200 ученика из Техничке школе у Ћуприји, Техничке школе у Смедереву, Техничке школе у Чачку, Машинско-саобраћајне школе у Чачку, Електро-саобраћајне школе „Никола Тесла“ у Краљеву, школе „Ђура Јакшић“ из Раче, и Трговинско-угоститељске школе „Тоза Драговић“ из Крагујевца.

Галерија слика