Управљање квалитетом

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити ажуриране на интернет страници предмета.

Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту.

Наставни материјал:

Предавање 1 – Управљање квалитетом

Предавање 2 – Управљање квалитетом

Управљање квалитетом – ВЕЖБЕ-АШ1

Управљање квалитетом – ВЕЖБЕ-АШ2

Управљање квалитетом – ВЕЖБЕ-МАШИНСТВО

Остало: