Насловна-колаж

Мастер студије

Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу 2017. године је акредитовала Мастер струковне студијe на студијском програму Друмски саобраћај. Право на упис имају лица која имају завршене основне струковне студије или основне академске студије првог степена у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, у оквиру одговарајућег образовно-научног поља, или лица која имају завршене студије по …

цела вест

Прелазак на „Болоњу“

На основу завршених студија и стечене дипломе вишег стручног образовања, Школа  пружа могућност  стицања дипломе високог образовања на основним студијама из одговарајуће области. Стицање дипломе о високом образовању заснива се на признавању положених испита и полагању разлике у испитима. Постојање прелазних програма је уско повезано са путањама уласка у високо образовање и признавањем претходног учења …

цела вест

Специјалистичке студије

Ове студије остварују се из области саобраћајног инжењерства на студијском програму Управљање друмским саобраћајем, из области машинског инжењерства на студијском програму Инжењерска екологија и из области рачунарских наука на студијском програму Информационе технологије и системи. Управљање друмским саобраћајем Инжењерска екологија Информационе технологије и системи

цела вест

Основне студије

Основне струковне студије Висока техничка школа струковних студија из Крагујевца остварује из области рачунарских наука на студијском програму Информатика, из области саобраћајног инжењерства на студијском програму Друмски саобраћај и из области машинског инжењерства на студијским програмима Мотори и возила, Урбано инжењерство, као и на новом студијском програму Привредно инжењерство – машинство. Стари програм: Информатика Друмски саобраћај Урбано …

цела вест